I lys av den aktuelle situasjonen i Midt-Austen vert fokuset onsdag retta inn på Israel.

«Israels framtid ifølge Bibelen», vert emnet som Gunnstein Nes tek opp i undervisninga. Vel møtt til gamle, halvgamle og nye B&B-møtedeltakarar.