Romerbrevet 08:01-39 – Det nye livets krefter – Gunnstein Nes