Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste! Tale av Stig Andre Lippert fra ordet&Israel, awana for barna

UK

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste! Det blir tale av Espen Ottosen og awana for barna

UK

UK

Gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste! Det blir tale av Runar Landro og awana for barna