Hva vi tror på

Guds ord

Bibelen er troverdig som Guds ord til menneskene! Derfor er vi også opptatt av å ha Bibelen som grunnlag for vår virksomhet, for kristen lære og gudsliv. Som en tydeliggjøring av hvordan vi forstår Guds ord viser vi også til den evangelisk lutherske bekjennelsen.

Gud som far

Gud kaller gjennom sitt ord og Den Hellige Ånd til frelse, men også til omvendelse. Frelsens betydning begrenser seg ikke til å ha fått en «evig-liv-garanti» som kan komme til nytte en gang i fremtiden. Gud kaller oss til et liv i samfunn med ham som er en fullkommen god far for oss, til å leve etter hans vilje og ham til ære! Å leve med Gud som far er å leve i Guds velsignelse. Det betyr ikke at en slipper problemer eller vonde ting i livet, men det betyr at en har den mektigste, den beste og mest trofaste følgesvenn i alle livets situasjoner!

Interessert?

Er du nysgjerrig på å vite mer om hva vi tror på, vil vi særlig anbefale at du melder deg på et uforpliktende Alpha-kurs!  Vurderer du å bli medlem kan du også melde deg på et Intro-kurs.  Ellers er du selvsagt hjertelig velkommen til gudstjeneste eller våre andre fellesskap!

Her finner du intro kursene vi holder i imf straume

Alpha-kurs og Intro-kveld.

Frelse og fellesskap

Det sentrale i vår tro, som også er viktig for oss å dele med flest mulig, er at vi er syndere som trenger frelse.  Gud kaller alle til frelse og fellesskap!  Veien til Gud er å tro på Jesus, Guds sønn, som vår frelser.  Frelse kan ikke oppnås gjennom hvordan vi lever våre liv, men gjennom hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss!

Himmelen som vårt hjemland

Gud er sterkere enn døden!  Bibelen forteller oss at Jesus beseiret døden og Djevelen på Golgata.  Døden kan ikke holde på frelste syndere.  Døden er for oss utgangen av livet, og samtidig inngangen vår til det himmelske håp som vi ser frem imot.  Selv om vi kan elske livet på jorden, har vi himmelen som vårt hjemland!  Der venter Jesus på alle som har latt seg frelse, som en brudgom venter på sin brud!