Om oss

Hva tror vi på?

Guds ord

Bibelen er troverdig som Guds ord til menneskene! Derfor er vi også opptatt av å ha Bibelen som grunnlag for vår virksomhet, for kristen lære og gudsliv. Som en tydeliggjøring av hvordan vi forstår Guds ord viser vi også til den evangelisk lutherske bekjennelsen.

Gud som far

Gud kaller gjennom sitt ord og Den Hellige Ånd til frelse, men også til omvendelse. Frelsens betydning begrenser seg ikke til å ha fått en «evig-liv-garanti» som kan komme til nytte en gang i fremtiden. Gud kaller oss til et liv i samfunn med ham som er en fullkommen god far for oss, til å leve etter hans vilje og ham til ære! Å leve med Gud som far er å leve i Guds velsignelse. Det betyr ikke at en slipper problemer eller vonde ting i livet, men det betyr at en har den mektigste, den beste og mest trofaste følgesvenn i alle livets situasjoner!

Frelse og fellesskap

Det sentrale i vår tro, som også er viktig for oss å dele med flest mulig, er at vi er syndere som trenger frelse.  Gud kaller alle til frelse og fellesskap!  Veien til Gud er å tro på Jesus, Guds sønn, som vår frelser.  Frelse kan ikke oppnås gjennom hvordan vi lever våre liv, men gjennom hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss!

Himmelen som vårt hjemland

Gud er sterkere enn døden!  Bibelen forteller oss at Jesus beseiret døden og Djevelen på Golgata.  Døden kan ikke holde på frelste syndere.  Døden er for oss utgangen av livet, og samtidig inngangen vår til det himmelske håp som vi ser frem imot.  Selv om vi kan elske livet på jorden, har vi himmelen som vårt hjemland!  Der venter Jesus på alle som har latt seg frelse, som en brudgom venter på sin brud!

Hva vil vi?

I tråd med hva vi tror på er det viktig for oss å gjøre kjent Guds ord til menneskene! Dette innebærer også at vi ønsker mange tilhørere som selv vurderer det som formidles med Bibelen som målestokk.

Vi vil med Straume Forum som base invitere til ulike fellesskap!  Gudstjenesten søndager kl. 11.00 vil være det største samlingspunktet for små og store.  I tillegg inviterer vi til smågrupper i hjemmene og andre alders- og interessebestemte lag eller treffpunkter.

Selv om det er fritt fram å komme på gudstjenestene våre og bare være tilhører, ønsker vi også å invitere til delaktighet i ImF Straume.  Vi vil at forsamlingen skal vokse også i mangfold, og vi tror alle som vil engasjere seg for vårt formål har noe å bidra med i sammenhengen.  Gud kaller de som tror til tjeneste, og vi ønsker at de som vil skal få tjene ham i forsamlingen vår.

Gjennom forkynnelse og personlig kontakt vil vi være veivisere til Guds frelse, i tråd med misjonsbefalingen gitt av Jesus selv.  Vi ser på misjon som en global oppgave.  Vårt fokus i det daglige vil i stor grad være knyttet til Straume-området og den nye storkommunen.  Samtidig ønsker vi å engasjere oss i prosjekter utenlands.  Vi har ikke full oversikt over hvordan Gud vil bruke oss, men vi vil stille oss til disposisjon for ham!

Vi ønsker å møte mennesker med respekt, varme og hjelpsomhet, både i og utenfor Straume Forum!  Vi ønsker som medlemmer i forsamlingen å være tilstede og tilgjengelig i lokalmiljøet.  Vår drivkraft er knyttet til Guds kjærlighet til oss, en overbevisning om at alle er elsket av ham og trenger ham, – uansett livssituasjon!

Hva vil vi?

I tråd med hva vi tror på er det viktig for oss å gjøre kjent Guds ord til menneskene! Dette innebærer også at vi ønsker mange tilhørere som selv vurderer det som formidles med Bibelen som målestokk.

Vi vil med Straume Forum som base invitere til ulike fellesskap!  Gudstjenesten søndager kl. 11.00 vil være det største samlingspunktet for små og store.  I tillegg inviterer vi til smågrupper i hjemmene og andre alders- og interessebestemte lag eller treffpunkter.

Selv om det er fritt fram å komme på gudstjenestene våre og bare være tilhører, ønsker vi også å invitere til delaktighet i ImF Straume.  Vi vil at forsamlingen skal vokse også i mangfold, og vi tror alle som vil engasjere seg for vårt formål har noe å bidra med i sammenhengen.  Gud kaller de som tror til tjeneste, og vi ønsker at de som vil skal få tjene ham i forsamlingen vår.

Gjennom forkynnelse og personlig kontakt vil vi være veivisere til Guds frelse, i tråd med misjonsbefalingen gitt av Jesus selv.  Vi ser på misjon som en global oppgave.  Vårt fokus i det daglige vil i stor grad være knyttet til Straume-området og den nye storkommunen.  Samtidig ønsker vi å engasjere oss i prosjekter utenlands.  Vi har ikke full oversikt over hvordan Gud vil bruke oss, men vi vil stille oss til disposisjon for ham!

Vi ønsker å møte mennesker med respekt, varme og hjelpsomhet, både i og utenfor Straume Forum!  Vi ønsker som medlemmer i forsamlingen å være tilstede og tilgjengelig i lokalmiljøet.  Vår drivkraft er knyttet til Guds kjærlighet til oss, en overbevisning om at alle er elsket av ham og trenger ham, – uansett livssituasjon!