UK

Ungdomskveldene går under navnet UK og foregår hver fredag kl. 19.00-23.00 i Straume Forum.  Her møtes ungdom fra 8. klasse og oppover for å høre om Gud, synge, prate og gjøre gøye ting sammen!

På UK ønsker vi at ungdommene skal være med å sette sitt preg på samlingene. 

Jente-og guttegruppe

Gjennom UK ønsker vi også å invitere til mindre gruppefellesskap.  Så langt har både jentegruppe-og guttegruppe vært populært, og vi ser for oss at flere grupper vil bli etablert.  I disse mindre fellesskapene ønsker vi å gi tenåringer trygghet, tilhørighet og god anledning til å stille spørsmål om det som er viktig eller mindre viktig for en.  Bibel-lesing og bønn ønsker vi også skal være en del av det en møtes for i disse gruppene, men det kan variere hvordan dette legges opp.  Som utgangspunkt møtes gruppene til nærmere avtalt tid en hverdag annenhver uke.

Følg UK på facebook for oppdateringer!

Følg UK på Facebook