UK

Ungdomskveldene, UK, er hver fredag kl. 20.00-23.00 i Straume Forum.  Her møtes ungdom fra 8. klasse og oppover for å høre om Gud, synge, prate og gjøre gøye ting sammen!

På UK ønsker vi at ungdommene skal være med å sette sitt preg på samlingene. 

Følg UK på facebook for oppdateringer!