«Der to eller tre er samlet, er jeg midt iblant dere», sa Jesus.