Romerbrevet 08:01-39 – Helliggjørelse – Gunnstein Nes