Romerbrevet 07:07-25 – Helliggjørelse og kamp – Gunnstein Nes