AWANA

Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Det handler i utgangspunktet om en relasjon til Han som elsker med en evig kjærlighet. Videre handler det om bibelkunnskap og at som en konsekvens av Hans kjærlighet, vil vi tjene andre ved å gi Guds kjærlighet videre.

Oppdraget er – i samarbeid med foreldrene – å nå barn og unge med evangeliet samt å utruste ledere. I Awana ønsker vi å ta barn og unges tro på alvor. Vi tror at barn aldri er for små til å høre om Gud eller fra Gud. De er morgendagens kirke og ledere, men de er likefullt del av dagens kirke. I fellesskapet blant alle generasjoner lærer vi gjensidig av hverandre. Vi blir til i møte med hverandre.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker med barna om undervisningen og bibelversene. Om barna ikke blir lest for hjemme, går det fint å lese dette i gruppene.


Cubbies (3-5 år)

I denne aldersgruppa får barna lære ulike bibelfortellinger fra både gamle og nye testamentet. Hovedsetningen man ønsker at skal sitte igjen hos barna, er “Jesus elsker meg”. De får undervisning som handler om respekt for Gud og Hans Ord, og de lærer ulike fortellinger fra NT som peker på sannheter om hvem Jesus er.


Sparks(1.-4. klasse)

Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.


T&T (5.-7. klasse)

I T&T (Tro og Trening) blir 10-13-åringer introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap.

(Tekst er hentet fra Awana Norge)