Medlem

I ImF Straume utgjør medlemmene, ved årsmøtet, forsamlingens høyeste organ i alt som angår forsamlingens liv og virke.

De fleste som kjenner tilhørighet i forsamlingen finner det også naturlig å melde seg inn i ImF Straume.  Det er viktig for forsamlingen å ha medlemmer, og det er viktig for medlemmer å ha forsamlingen!  Et medlemskap er en tydeliggjøring av tilhørighet. Den som melder seg inn i ImF Straume beveger seg fra å være en av gjestene til å bli en del av vertskapet. Som medlem vil en i større grad være med å sette preg på virksomheten gjennom deltakelse i de formelle styringsorganene (eks. årsmøte, styre).

  • Medlemskap i ImF Straume er regulert av vedtektenes § 3.  Dette betinger ikke tilhørighet i noe tros-/kirkesamfunn.  Medlemskap i et bestemt tros-/kirkesamfunn utelukker heller ikke medlemskap hos oss, så lenge en kan stå inne for grunnlaget og formålet for ImF Straume sin virksomhet.  Forøvrig er vi tilsluttet Indremisjons-forbundet som tilbyr registrering i ImF Trossamfunn.

Meld din interesse