I lys av den aktuelle situasjonen i Midt-Austen vert fokuset onsdag retta inn på Israel.

«Israels framtid ifølge Bibelen», vert emnet som Gunnstein Nes tek opp i undervisninga. Vel møtt til gamle, halvgamle og nye B&B-møtedeltakarar.

Undersøkinger viser at 80% av kristne ikkje veit kva nådegåver Gud har utrusta ein med. Guds ord seier: «Når det gjeld dei åndelege gåvene, brør, vil eg ikkje at de skal vera uvitande». (1.Kor 12:1) I denne talen får du undervisning om dei ulike gåvene som Bibelen talar om, og korleis vi kan finne ut av kva som er våre gåver. Velkomen til å finne ut av dette, og leiarskapen i ImF Straume stiller seg disponibel for å hjelpe.