Efeserbrevet 05:15-33 ”Holdfast på Guds bud” – John Roger Nesje