Efeserbrevet 05:01-14 «Åndens frukt og fylde» – John Roger Nesje