Efeserbrevet 06:01-24 ”Striden og rustningen” – John Roger Nesje