Efeserbrevet 04:17-32 «Hvordan forstå formaningene i NT» – John Roger Nesje