Romerbrevet 03:25ff – «Rettferdiggjort av tro 2» – Gunnstein Nes