Romerbrevet 03:21-25 – «Rettferdiggjort av tro 1» – Gunnstein Nes