Sparks/t&t 09.05.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Sparks/T&T Awana-sending!

Tema: Den lamme mannen