Cubbies 09.05.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Cubbies Awana-sending!

Bjørneklem 15 – Abrahams familie vokser.

Huskevers: Salme 147, 5: Vår Herre er stor og rik på kraft