Sparks/t&t 02.05.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Sparks/t&t Awana-sending!

Tema: Å vise tjenersinn