Cubbies 16.05.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Cubbies Awana-sending!

BJØRNEKLEM 16 – Gud sender de første ni landeplagene til Egypt

Huskevers: «Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord» Salme 124, 8