Sparks/t&t 6.6.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Sparks/T&T Awana-sending!

Tema: Jesus stiller stormen