Cubbies 23.05.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Cubbies Awana-sending, med tema om Pinse!

HUSKEVERS: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner …» (Apostelgjerningene 1:8)