Johannes 05:18-20 – «Sonen kan ikkje gjera noko av seg sjølv» – Erik Furnes