Cubbies 11.04.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Awana-sending.

Tema: Gud holder løftene sine.

Bjørneklem 11 – Gud ber Noah bygge en ark.