Sparks/t&t Langfredag 02.04.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Sparks/t&t Awana-sending.

Tema: Langfredag