Sparks/t&t Skjærtorsdag 01.04.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Sparks/t&t Awana-sending.

Tema: Skjærtorsdag