Sparks/t&t 21.03.2021

Velkommen til ImF Straume sin digitale Sparks/t&t Awana-sending!

Tema: Å lese Guds bok