Velkommen til gudstjeneste søndag 23. oktober kl. 11!

John Roger Nesje taler over temaet «nådegaver».

Det blir awana for barna under gudstjenesten.

Håper vi ser deg!