Sommermøter

Fra og med 27. juni til og med 8. august er det sommermøter hver søndag kveld kl. 20.00 i Straume Forum.

Det blir samlinger hvor vi deler med hverandre fra Guds ord, synger litt og ber sammen. Samlingene blir på ca en time. Hjertelig velkommen til disse samlingene!

Semesterstart høst 2021:

Søndag 15. august er det Fjell-ly dag. Da håper vi at mange slutter opp om arrangementet ute på Fjell-ly. Lørdag 14. august er det årsmøte for ImF Midthordland.

Første gudstjeneste i Straume Forum etter sommerferien blir søndag 22. august kl. 11.00. Samme dag kl. 18.00 blir det årsmøte for ImF Straume.