ImF Straume er en forsamling tilknyttet Indremisjonsforbundet, lokalisert på Straume på Sotra, et område i vekst ca 15 km vest for Bergen. Forsamlingen har 170 medlemmer, deriblant mange barnefamilier. Vi holder til i Straume Forum, som  ble innviet i 2016og ligger like i nærheten av Sartor senter og Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra. Straume Forum huser også hovedkontoret til Indremisjonsforbundet, P7 Kristen Riksradio, Evangelisten og Bruktbutikken Straume. 

IMF STRAUME SØKER

FORSAMLINGS- LEDER/ARBEIDER

Inntil 60 % stilling

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har kall eller interesse innen ett eller flere av disse arbeidsområdene:

  • Ungdomsarbeid og lederutvikling
  • Forkynnelse og undervisning
  • Forsamlingsutvikling

Det vil også være naturlig å følge opp og videreutvikle det allerede eksisterende arbeidet. Endelige ansvarsområder og arbeidsinstruks vil bli utformet i dialog med den som blir tilsatt.

Vi ønsker å:

  • nå barn, unge og voksne på Sotra med evangeliet om Jesus Kristus
  • samarbeide og kommunisere godt med flere generasjoner
  • jobbe strategisk og langsiktig

Ansettelse vil formelt være i Midthordaland indremisjon, men styret i ImF Straume vil ha personalansvar og oppfølging. Vi forutsetter at søker bekjenner evangelisk-luthersk tro, kan forplikte seg på Indremisjonsforbundets verdidokument, samt arbeide i henhold til ImF Straumes formål og verdier. Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Kontakt styreleiar Atle Våge: post@imfstraume.no, tlf. 908 94 131

Søknadsfrist: 1. september 2019.